wstecz

Zawiadomienie o obronie lek. Karoliny Idzikowskiej

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

6 czerwca 2023 r. o godzinie 8:30

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku lek. Karoliny Idzikowskiej pod tytułem „Wartość diagnostyczna i prognostyczna stężenia MR-proANP u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska – Klinika Kardiologii z Oddzialem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
  • dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski – Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http://lekarski.umed.lodz.pl/nauka/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje-rozpraw-doktorskich/

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42) 272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej rozprawa dostępna jest w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA
( http://cybra.lodz.pl/)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy Teams: link do obrony

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

   prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Podstawa prawna: art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia Zarządzenie nr 110/2021 z dnia 28 października 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.