wstecz

Zawiadomienie o obronach rozpraw doktorskich

Łódź, dn. 01.07.2020 r.

 

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia o publicznych obronach rozpraw doktorskich przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

 

 

dnia 13.07.2020r.

godz. 9.30 – mgr Pawła Piątka

p.t. „Interakcja pomiędzy mielino-specyficznymi limfocytami CD49d+CD154+ a prekursorami oligodendrocytów jako kluczowy proces odpowiedzialny za zakłócanie prawidłowej remielinizacji w stwardnieniu rozsianym.”

Promotor: dr hab. prof. uczelni Przemysław Lewkowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Jakóbisiak

prof. dr hab. Piotr Trzonkowski

 

godz. 11.30 – mgr Eweliny Perdas

p.t. „Analiza krążących kwasów nukleinowych w raku brodawkowatym tarczycy.” ”

Promotor: dr hab. prof. uczelni Maria Pawelska-Zubrzycka

Promotor pomocniczy: dr n. med. Robert Stawski

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Krajewska

prof. dr hab. Barbara Lipińska

 

 

dnia 14.07.2020r.

godz. 9.30 – lek. dent. Anny Żęcin-Dereń

p.t. „Wpływ sposobu aplikacji samotrawiących systemów wiążących na wytrzymałość połączenia materiału kompozytowego z zębiną.”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sokołowski

Promotor pomocniczy: dr n. med. Barbara Łapińska

Recenzenci: dr hab. prof. uczelni Grzegorz Chladek

dr hab. Małgorzata Skucha-Nowak

 

godz. 11.30 – lek. Katarzyny Tomaszewskiej

p.t. „Ocena stężeń wybranych cytokin prozapalnych w surowicy krwi u pacjentów z łysieniem plackowatym i bielactwem nabytym.” ”

Promotor: prof. dr hab. Anna Zalewska-Janowska

Recenzenci: prof. dr hab. Rafał Czajkowski

prof. dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

 

 

dnia 20.07.2020r.

godz. 9.30 – mgr Szymona Tyszkiewicza

p.t. „Skuteczność technik manualnych i plastrowania dynamicznego po zabiegach chirurgicznych z zakresu chirurgii twarzowo-szczękowej.”

Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz

Recenzenci: dr hab. Barbara Drogoszewska

dr hab. Mariusz Szuta

 

godz. 11.30 – lek. Mateusza Brożyny

p.t. „Analiza i rola SERPINY-E2 oraz wydzielniczego i inhibitora proteinazy leukocytarnej (SLPI) w patogenezie i progresji raka tarczycy.” ”

Promotor: dr hab. prof. uczelni Tomasz Stępień

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Czarnocka

prof. dr hab. Jadwiga Snarska

 

dnia 21.07.2020r.

godz. 9.30 – lek. Sylwestra Kubika

p.t. „Znaczenie oceny ekspresji markerów angiogenezy, limfangiogenezy i proliferacji           w guzie nowotworowym oraz wybranych parametrów histologicznych, klinicznych i laboratoryjnych dla prognozowania wczesnych wyników leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego  raka szyjki macicy.”

Promotor: dr hab. Leszek Gottwald

Recenzenci: prof. dr hab. P. Kaczmarek

prof. dr hab. Tomasz Pertyński

 

godz. 11.30 – lek. Adama Tomalczyka

p.t. „Zastosowanie ultrasonografii przez pochwowej z oceną przepływów naczyniowych techniką Dopplera dla monitorowania wczesnych wyników leczenia u chorych na miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy.”

Promotor: dr hab. Leszek Gottwald

Recenzenci: prof. dr hab. M. Nowak

prof.dr hab. Tomasz Pertyński

 

 

dnia 27.07.2020r.

godz. 10.00 – lek. Danuty Domżał-Magrowskiej

p.t. „Ocena częstości występowania hipolaktazji pierwotnej i nietolerancji laktozy oraz zespołu przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego.”

Promotor: prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska

prof. dr hab. Grzegorz Oracz

 

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi    http//lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

 

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription/91

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton,  do której link zostanie udostępniony na stronie https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

 

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi