wstecz

Zawiadomienie o obronach rozpraw doktorskich

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia o publicznych obronach rozpraw doktorskich przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

 

dnia 02.11.2020r.

godz. 9.00 – lek. Marcina Majosa

p.t. „Rola spiralnej, wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce unaczynienia nerek

ze szczególnym uwzględnieniem nerek podkowiastych.”

Promotor: prof. dr hab. Ludomir Stefańczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Biegański

dr hab. Adam Kosiński

godz. 11.00 – lek. Konrada Szymczyka

p.t. „Zastosowanie tomografii komputerowej w analizie wariantów anatomicznych kompleksu opuszki

aorty.”

Promotor: prof. dr hab. Ludomir Stefańczyk

Recenzenci: dr hab. Ilona Michałowska

dr hab. Adam Kosiński

dnia 03.11.2020r.

godz. 9.00 – lek. Marka Aleksandra Syndera

p.t. „Wyniki leczenia zachowawczego dzieci z chorobą Legg-Calve-Perthesa do 7 roku życia.”

Promotor: dr hab. prof. uczelni Andrzej Borowski

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Kołban

prof. dr hab. Sławomir Snela

godz. 11.00 – lek. Michała Skrzypka

p.t. „Ocena wyników leczenia konfliktu udowo-panewkowego.”

Promotor: prof. dr hab. Marek Synder

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czubak

prof. dr hab. Paweł Łęgosz

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi    http//lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

 

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w

Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel.

(42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą

doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription/91

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton,  do której link zostanie udostępniony na stronie https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi