wstecz

Zawiadomienie o obronach – lek. Paweł Cichocki, lek. Małgorzata Pietrusińska

 Łódź, dn. 16.12.2020 r.

 

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, o publicznych obronach rozpraw doktorskich przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

 

dnia 19.01.2021 r.

 

godz. 9.00 – lek. Pawła Cichockiego

p.t. „Ocena przydatności dodatkowych parametrów dynamicznej scyntygrafii nerek   w diagnostyce uro/nefropatii zaporowej.”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Kuśmierek

Recenzenci: dr hab. Beata Chrapko

prof. dr hab. Leszek Królicki

 

godz. 11.00 – lek. Małgorzaty Pietrusińskiej

p.t. „Ekspresja   wybranych   micro-RNA   w   osoczu   u   pacjentów   z   astmą-hsa-miRNA-224,                           hsa-miRNA-339-5-p,  hsa-miRNA-382.”

 

Promotor: dr hab. prof. uczelni Tadeusz Pietras

Recenzenci: dr hab. prof. UŁ  Michał Bijak

dr hab. Barbara Mackiewicz

 

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi    https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton, do której link zostanie udostępniony na stronie https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi