wstecz

Zawiadomienie o obronach – lek. Barbara Włodarczyk, lek. Stanisław Kłosiński, lek. Weronika Nowak

Łódź, dn. 15.12.2020 r.

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, o publicznych obronach rozpraw doktorskich przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

 

dnia 11.01.2021 r.

godz. 11.00 – lek. Barbary Włodarczyk

p.t. „Poszukiwanie przyczyn powstawania zaburzeń endokrynnych u chorych z rakiem trzustki i przewlekłym zapaleniem trzustki.”

Promotor: dr hab. prof. uczelni Anita Gąsiorowska

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Rydzewska

prof. dr hab. Grzegorz Oracz

 

dnia 18.01.2021 r.

godz. 9.00 – lek. Stanisława Kłosińskiego

p.t. „Ocena zasadności stosowania unieruchomienia gipsowego po zespoleniu elastycznymi prętami śródszpikowymi złamania trzonów obu kości przedramienia u dzieci.”

Promotor: prof. dr hab. Marek Synder

Recenzenci: dr hab. prof. uczelni Michał Latalski

dr hab. prof. uczelni Tomasz Mazurek

 

godz. 11.00 – lek. Weroniki Nowak

p.t. „Zaburzenia fibrynogenu u chorych na szpiczaka  i ich wpływ na procesy krzepnięcia krwi i fibrynolizy

z uwzględnieniem stresu oksydacyjnego.”

 

Promotor: prof. dr hab. Jacek Treliński

Recenzenci: dr hab. Andrzej Mital

dr hab. Paweł Łaguna

 

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton, do której link zostanie udostępniony na stronie https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi