wstecz

Zawiadomienie o obronach – lek. Magdalena Borkowska, mgr Ewa Pruszczyńska

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 14.12.2020 r. odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

godz. 9.00 – lek. Magdaleny Borkowskiej
p.t. „Ocena stężenia białek z rodziny Klotho w surowicy krwi jako potencjalnych czynników diagnostycznych w nowotworach tarczycy.”
Promotor: dr hab. prof. uczelni Tomasz Stępień
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Dedecjus
prof. dr hab. Jacek Gawrychowski

godz. 11.00 – mgr Ewy Pruszczyńskiej
p.t. „Wpływ parametrów obróbki strumieniowo-ściernej na połączenie metal-ceramika tłoczona.”
Promotor: prof. dr hab. Leszek Klimek
Promotor pomocniczy: dr inż. Zofia Kula
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Starzyńska
dr hab. prof. uczelni Emilia Wołowiec-Korecka

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.
Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton, do której link zostanie udostępniony na stronie https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.
Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi