wstecz

Zawiadomienie o obronach

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia o publicznych obronach rozpraw doktorskich przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

 

 

dnia 01.12.2020r.

 

godz. 9.00 – lek. Zdzisławy Rugały 

 

p.t. „Prognostyczne znaczenie wskaźników stanu zapalnego: N/LR, L/MR, PLT/LR,     PLT oraz  obniżonego stężenia poziomu Hb u chorych na miejscowo zaawansowanego     raka odbytnicy.”

Promotor:    prof. dr hab.  Jacek Fijuth

Recenzenci: prof. dr hab.  Adam Maciejczyk

prof. dr hab.  Beata Sas-Korczyńska

 

godz. 11.00 – lek. dent. Krystyna Kabacińska 

 

p.t. „Opracowanie kanałów korzeni zębów naturalnych różnymi systemami narzędzi

w ocenie wolumetrycznej tomografii wiązki stożkowej. Badania in vitro .”

Promotor:    prof. dr hab. Halina Pawlicka

Recenzenci: prof. dr hab. Mariusz Lipski

dr hab.  Izabela Strużycka

 

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej     Uniwersytetu Medycznego w Łodzi    http//lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

 

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece     Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt     z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl     w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription/91

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton,  do której link zostanie udostępniony na stronie https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi