wstecz

Zawiadomienie o obronach

Łódź, dn. 05.11.2020 r.

 

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia o publicznych obronach rozpraw doktorskich przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

 

dnia 16.11.2020r.

godz. 11.00 – lek. Joanny Wilimborek

p.t. „Zmienność stężenia aktywnych metabolitów witaminy D w zależności od pory roku, stanu

odżywienia oraz wskaźników uszkodzenia przeszczepionego  narządu u pacjentów w odległym okresie

po przeszczepieniu nerki.”

Promotor: dr hab. prof. uczelni Ilona Kurnatowska

Recenzenci: prof. dr hab. Beata Naumik

prof. dr hab. Marcin Adamczak

dnia 17.11.2020r.

godz. 9.00 – lek. dent. Piotra Knytla

p.t. „Ocen wpływu różnych cementów tymczasowych i metod ich oczyszczania z powierzchni zęba

na jakość połączenia zębiny z cementami kompozytowymi.”

Promotor: prof. dr hab. Beata Dejak

Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz

dr hab. Janusz Borowicz

godz. 11.00 – lek., lek. dent. Rafała Zielińskiego

p.t. „Porównanie właściwości biomechanicznych resorbowalnych oraz tytanowych płytek do

osteosyntezy w złamaniach wyrostków kłykciowych.”

Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz

Recenzenci: dr hab. Jan Borys

dr hab. Mariusz Szuta

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi    http//lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

 

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w

Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel.

(42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą

doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription/91

 

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton,  do której link zostanie udostępniony na stronie https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi