5 rok
Praktyki z zakresu pediatrii 2 tygodnie (60 godzin)
Praktyki z zakresu ginekologii 2 tygodnie (60 godzin)