4 rok
Praktyki z zakresu chirurgii 2 tygodnie (60 godzin)
Praktyki z zakresu Intensywnej Terapii 2 tygodnie (60 godzin)