3 rok
Praktyki z zakresu chorób wewnętrznych 4 tygodnie (120 godzin)