2 rok
Praktyki z zakresu lecznictwa otwartego (lekarz rodzinny) 3 tygodnie (90 godzin)
Praktyki z zakresu pomocy doraźnej 1 tydzień (30 godzin)