1 rok
Praktyki z zakresu opieki nad chorym 4 tygodnie (120 godzin)