wstecz

Zajęcia praktyczne z „Biologii medycznej”

Uprzejmie informuję, że zajęcia praktyczne z „Biologii medycznej” dla Słuchaczy I roku Wydziału Lekarskiego rozpoczynają się 1, 2, 4 października 2012 r. (odpowiednio dla poszczególnych grup wg planu podanego przez Dziekanat) w Katedrze Biologii i Parazytologii Lekarskiej, pl. Hallera 1, budynek 2, wejście 1, III piętro.

Regulamin zajęć dydaktycznych obowiązujący Studentów oraz tematy ćwiczeń wywieszone są na tablicy informacyjnej Zakładu oraz podane na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego (www.umed.lodz.pl > Studenci > Materiały dydaktyczne > Biologia i Parazytologia Lekarska).

Słuchacze winni zaopatrzyć się w fartuch lekarski, zeszyt gładki 100-kartkowy, zeszyt do notatek oraz ołówek grafitowy. Zajęcia praktyczne z Ekologii poprzedzone są sprawdzeniem wprowadzającym (test) oceniającym znajomość podstawowych terminów z ekologii i rozdziału II podręcznika „Ekologia medyczna – wybrane zagadnienia” (red. A. Kurnatowska, P. Kurnatowski, PROMEDI, 2003), które odbędzie się w dniu 3 października br.

Przydział na sale poszczególnych grup zostanie ogłoszony 1 października 2012 roku.

Brak zaliczenia sprawdzenia wprowadzającego uniemożliwia przystąpienie do sprawdzenia wiadomości z Ekologii w I terminie.

Jednocześnie informuję, że pierwszy wykład odbędzie się środę 3 października br., o godz. 8,30, sala 1.27, w Centrum Dydaktycznym UM, ul. Pomorska 251.

Adiunkt Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej UM
Dr n. med. Anna Wójcik