W tym miejscu można przesłać anonimowo uwagi do Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, które zostaną wykorzystane do podejmowania działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.

    Twoja wiadomość