Przewodniczący Wydziałowego Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki

ODDZIAŁ LEKARSKI – kierunek lekarski
Prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska – v-ce przewodnicząca
Prof. dr hab. n . med. Ewa Brzeziańska-Lasota
Dr hab. n.med. profesor uczelni Michał Plewka
Prof.dr hab. n. med. Piotr Potemski
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek – Kolegium Wojskowo-Lekarskie
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman – Kolegium Wojskowo- Lekarski
Dr n. med. Ewelina Ziółkowska
Dr n.med. Aleksandra Słodka
Mgr Anna Michalak
Lek. med. Agata Szymaszkiewicz – doktorantka
Emilia Rogale studentka II roku
Jakub Dyrszka- student IV roku MO

ODDZIAŁ NAUK BIOMEDYCZNYCH – kierunek biotechnologia i elektroradiologia
Dr hab. n. med. profesor uczelni Marzena Wójcik – v-ce przewodnicząca
Prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
Dr n. med. Paulina Kleniewska
Dr n. med. Piotr Lipiński
Żaneta Kałuzińska – doktorantka
Julia Ptak- studentka I roku II stopnia biotechnologia
Mateusz Śmieszek – student elektroradiologii

ODDZIAŁ STOMATOLOGICZNY
kierunek lekarsko- dentystyczny
Dr hab. n. med. profesor uczelni Elżbieta Bołtacz- Rzepkowska – v-ce przewodnicząca
Dr hab. n. med. profesor uczelni Natalia Lewkowicz
Lek. dent. Adam Wawrzynkiewicz- doktorant
Zuzanna Żywiołowska – studentka IV roku
Piotr Sitkiewicz – student II roku

techniki dentystyczne
Prof. dr hab. n. med. Beata Dejak
Prof. dr hab. inż. n. tech. Leszek Klimek
Dr n. med. Piotr Fabjański
Kamila Sobieraj – studentka I roku I stopnia
Anna Płoszyńska – studentka I roku II stopnia