Prodziekani Oddział Lekarski Wydziału Lekarskiego

Jacek Rożniecki

Prodziekan ds. Kształcenia – Kierownik Oddziału

dr hab. n. med. profesor uczelni Jacek Rożniecki

e-mail: jacek.rozniecki@umed.lodz.pl

Joanna Makowska

Prodziekan ds. Nauczania

dr hab. n. med. profesor uczelni Joanna Makowska

e-mail: joanna.makowska@umed.lodz.pl

Ilona Kurnatowska

Prodziekan ds. Programu Studiów i Ewaluacji

dr hab. n. med. profesor uczelni Ilona Kurnatowska

e-mail: ilona.kurnatowska@umed.lodz.pl

Janusz Janczukowicz

Prodziekan ds. Rozwoju Nauczania

dr n. med. mgr ed. med. profesor uczelni Janusz Janczukowicz

e-mail: janusz.janczukowicz@umed.lodz.pl

Sebastian Kłosek

Prodziekan ds. Studiów w Języku Angielskim

dr hab. n. med. profesor uczelni Sebastian Kłosek

e-mail: sebastian.klosek@umed.lodz.pl

Joanna Narbutt

Prodziekan ds. Kolegium Wojskowo-Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

e-mail: joanna.narbutt@umed.lodz.pl