Prodziekani Oddział Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego

Andrzej Bednarek

Prodziekan ds. Kształcenia i Kierunku Biotechnologia – Kierownik Oddziału

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek

e-mail: andrzej.bednarek@umed.lodz.pl

Marek Lipiński

Prodziekan ds. Kierunku Elektroradiologia

dr hab. n. med. profesor uczelni Marek Lipiński

e-mail: marek.lipinski@umed.lodz.pl