Urlopy

Podstawa prawna – Urlop od zajęć – Uchwała 374 2020 – z dn. 28 kwietnia 2020.

Informacje ogólne 

Prodziekan, na udokumentowany wniosek studenta, może wyrazić zgodę na udzielenie urlopu od zajęć, w przypadku:

  1. długotrwałej choroby;
  2. innych ważnych okoliczności lub zdarzeń losowych;
  3. studentce w ciąży na okres do dnia urodzenia dziecka;
  4. studentce lub studentowi będącemu rodzicem na okres jednego roku – z tym, że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.