Data.

Godzina ćwiczeń

Sala CDUM

liczba miejsc w Sali

rodzaj Sali

Uwagi

5.11

08:15-10:15 (zajęcia 1)

10:30-12:30 (zajęcia 1)

01.23

20

seminaryjna

 

6.11

08:15-10:15 (zajęcia 1)

10:30-12:30 (zajęcia 1)

01.23

20

seminaryjna

 

8.11

08:15-10:15 (zajęcia 2)

10:30-12:30 (zajęcia 2)

01.23

20

seminaryjna

 

12.11

08:15-10:15 (zajęcia 1)

 

01.23

20

seminaryjna

 

15.11

08:15-10:15 (zajęcia 1)

10:30-12:30 (zajęcia 2)

01.23

20

seminaryjna

 

22.11

08:15-10:15 (zajęcia 1)

10:30-12:30 (zajęcia 2)

1.02

50

komputerowa

 

26.11

08:15-10:15 (zajęcia 2)

10:30-12:30 (zajęcia 2)

Aula 1000

1000

aula

 

29.11

08:15-10:15 (zajęcia 3)

10:30-12:30 (zajęcia 3)

01.23

20

 

 

3.12

08:15-10:15 (zajęcia 2)

10:30-12:30 (zajęcia 3)

01.18

20

 

 

10.12

08:15-10:15 (zajęcia 3)

10:30-12:30 (zajęcia 3)

1.18

200

wykładowa

 

11.12

08:15-10:15 (zajęcia 3)

10:30-12:30  (zajęcia 4)

1.14

20

komputerowa

bez tablicy!!!

12.12

08:15-10:15 (zajęcia 4)

10:30-12:30 (zajęcia 4)

01.24

20

seminaryjna

ale tylko do godz.12,00!!!

17.12

08:15-10:15 (zajęcia 3)

10:30-12:30 (zajęcia 4)

01.19

20

seminaryjna

 

18.12

08:15-10:15 (zajęcia 4)

 

Aula 1000

1000

aula

 

7.01 ?

08:15-10:15 (zajęcia 4)

 

01.23

20

seminaryjna

 

16.01

08:15-10:15 (zajęcia 4)

01.24

20

seminaryjna

 

 

 

 

Legenda:

kolor

co oznacza

 

zajęty Zakład Psychologii Lekarskiej

 

wolny Zakład Psychologii Lekarskiej

 

zajęcia prowadzi dr Paweł Rasmus

 

zajęcia prowadzi dr Anna Bogaczewicz

czerwona czcionka

inne uwagi