[spoiler title=”Czesne”]

Opłata za studia niestacjonarne powinna być wniesiona w nieprzekraczalnym terminie:

Studenci 1-go roku w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Semestr zimowy: 30 września
Semestr letni: 15 luty

»  uchwała 430/2015
»  uchwała 429/2015
» uchwała 352/2014
» uchwała 346/2014
» uchwała 345/2014
» uchwała nr 253/ 2014
» uchwała 187/2013

Jednocześnie zwracamy uwagę, że za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na indywidualne konto bankowe Studenta [/spoiler]

[spoiler title=”Ulgi”]

Terminy składania wniosków o ulgę w opłacie za świadczone usługi edukacyjne do Dziekana Wydziału Lekarskiego są następujące:

a) do dnia 26 września na semestr zimowy,
b) do dnia 31 stycznia na semestr letni.

Składany wniosek, przed złożeniem, musi być zaopiniowany przez przedstawiciela Samorządu Studenckiego

»  uchwała 429/2015
» uchwała 352/2014
» uchwała nr 253/ 2014
» uchwała 187/2013

[/spoiler]

[spoiler title=”Powtarzanie”]

zarządzenie 50/2016

Zasady pobierania opłat za powtarzanie reguluje: Uchwała 385/2015 oraz Zarządzenie Nr 75/2014.
Opłata za powtarzanie powinna być wniesiona w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania Wezwania do zapłaty

[/spoiler]