wstecz

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo, nauczyciele akademiccy i studenci,

Zbliża się początek roku akademickiego 2020/2021. Chcemy ponownie przypomnieć ogólne zasady prowadzenia zajęć na kierunku lekarskim.

Stacjonarnie będą prowadzone zajęcia laboratoryjne, kliniczne i część seminariów, natomiast wykłady mają mieć formę zdalną, asynchroniczną.
Studenci lat I-II i VI rozpoczynają zajęcia stacjonarne z dn. 1.10.2020.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami studenci lat III-V zajęcia stacjonarne rozpoczną najpóźniej 19.10.2020, jednak możliwe jest rozpoczęcie zajęć w tym trybie już z początkiem października.

Zajęcia nie powinny wykraczać poza ramy czasowe uwzględnione w harmonogramie, natomiast w ich obrębie mogą być konfigurowane zgodnie z możliwościami oddziału, kliniki, zakładu. Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną sugerujemy kontakt starosty grupy z adiunktem dydaktycznym przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia należy prowadzić zgodnie z zasadami epidemiologicznymi wypracowanymi przez władze UM i szpitale.

Pragniemy podziękować wszystkim kierownikom przedmiotów, którzy w trosce o poziom nauczania wypracowali w okresie wakacyjnym różne scenariusze zajęć. Dzięki temu jesteśmy lepiej przygotowani do rozwiązywania codziennych problemów związanych z nauczaniem studentów w tych trudnych czasach. Jednocześnie prosimy o zrozumienie, jeżeli zasady prowadzenia zajęć będą przez nas modyfikowane. My również, tak jak inne uczelnie, w tym medyczne, nie wiemy jak będzie dalej przebiegać epidemia.

Dziekan i Prodziekani kierunku lekarskiego
UM w Łodzi