» Stypendium socjalne
» Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Świadczenia przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi patrz zarządzenie 67/2011

Świadczenia przyznawane są na wniosek studenta, który wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Dziale ds. Bytowych Studentów wzór wniosków i załączników patrz zarządzenie 67/2011

Wraz z wnioskiem należy złożyć wykaz dokumentów określających sytuację w rodzinie studenta oraz oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów patrz pkt.3 § 3 oraz pkt.4 § 4 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Terminy składania wniosków określa Prorektor do dnia 15 kwietnia każdego roku patrz pkt.3 §4 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

W wypadku niespełniania przez wniosek wymogów określonych w przepisach student wzywany jest do uzupełnienia braków w terminie do jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania. patrz pkt.2 § 12 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Po wszystkie dodatkowe informacje należy kierować się do Działu ds. Bytowych Studentów.