wstecz

Spotkanie organizacyjne Koła Naukowego „Immunologia Infekcyjna”

Uprzejmie informujemy o pierwszym organizacyjnym spotkaniu
 Koła Naukowego „Immunologia Infekcyjna
które odbędzie się 24.11.2014r. (poniedziałek) o godz. 18:00
Miejsce spotkania: Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej  
                     sala Konferencyjna nr 72, bud.C5 przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi.
 
Serdecznie zapraszamy Studentów zainteresowanych pracą w Kole Naukowym i gorąco zachęcamy do pogłębiania wiedzy oraz do dalszego rozwoju naukowego i zawodowego.
      Patronat nad Kołem Naukowym obejmuje
       Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej
       Pani Prof. nadzw. UM dr hab. n. med. Janina Łucja Grzegorczyk