wstecz

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zawiadamia, że w Auli Rektoratu, al. Kościuszki 4, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  18.02.2020 r.

godz. 1200                   lek. Ewy Studzińskiej

 1. p „Ocena częstości zakrzepicy żył siatkówki u pacjentów z żylną choroba zakrzepowo – zatorową”
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Śmigielski
  Recenzent: prof. dr hab. Piotr Jurowski
  Recenzent: dr hab. Krzysztof Dudek

godz. 1300              lek. Pawła Klocek

 1. „Organizacja i działalność Wojskowej Służby Zdrowia VI Okręgu Korpusu Lwów w latach 1921 – 1939”

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Czesław Jeśman
Recenzent: prof. dr hab. Aleksandra Kładna
Recenzent: prof. dr hab.  Jolanta Sadowska

 

dnia  20.02.2020 r.

godz. 900                   lek. Edyty Staroń

 1. „Znaczenie sirtuin w etiologii i przebiegu zaburzeń depresyjnych nawracających”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Gałecki
Recenzent: prof. dr hab. Józef Kocur
Recenzent: prof. dr hab. Agata Szulc

 

godz. 1000                   lek. Jacka Rytkowskiego

 1. „Działalność Towarzystw Lekarskich i ich znaczenie dla rozwoju medycyny w okresie

II Rzeczypospolitej (1918 – 1939).”

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Czesław Jeśman

Recenzent: Prof. dr hab. Jolanta Sadowska

Recenzent: dr hab. prof. nadzw. Aleksandra Kładna

 

godz. 1100                   lek. Macieja Orłowskiego

 1. „Czynniki ryzyka niewydolności zespolenia jelitowego w chirurgii kolorektalnej”

Promotor: prof. dr hab. Adam Dziki

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Lorenc

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz

 

godz. 1200                   lek. Zbigniewa Małek

 1. „Opóźnienie w rozpoznaniu i leczeniu raka odbytnicy”

Promotor: dr hab. prof. Uczelni Łukasz Dziki
Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Lorenc
Recenzent: prof. dr hab. Marek Szczepkowski

 

godz. 1200                   lek. Ewy Szczepockiej

 1. Parametry kardiometaboliczne u osób z depresją jednobiegunową”

Promotor: dr hab. prof. Uczelni Adam Wysokiński
Recenzent: prof. dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk
Recenzent: dr hab. Napoleon Waszkiewicz

 

dnia  21.02.2020 r.

godz. 1100                   lek. Katarzyny Szaflik

p.t. „Stan układu krążenia a jakość życia dzieci w wieku 8-18 lat z przełożeniem wielkich pni tętniczych po korekcji anatomicznej wady w okresie noworodkowym”

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Moll

Recenzent: prof. dr hab. Bożena Werner

Recenzent: prof. dr hab. Robert Sabiniewicz

 

godz. 1200                   lek. Zofii Pniakowskiej

p.t. „Rola biomechaniki rogówki w diagnostyce i monitorowaniu terapii wybranych chorób narządu wzroku”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Jurowski

Recenzent: prof. dr hab. Joanna Wierzbowska

Recenzent: prof. dr hab. Maria Formińska – Kapuścik

 

godz. 1300                   lek. Maciej Szemraj

p.t. „Molekularne podstawy rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD)”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Jurowski

Recenzent: prof. dr hab. Michał Bijak

Recenzent: prof. dr hab.  Jacek Robaszkiewicz

 

godz. 1400                   lek. Agnieszka Pudlarz

p.t. „Analiza aktywności biologicznej nanocząstek srebra i złota z unieruchomionymi enzymami antyoksydacyjnymi in vitro i in vivo”

Promotor: prof. dr hab. Janusz Szemraj

Recenzent: prof. dr hab. Michał Arabski

Recenzent: prof. dr hab.  Michał Bijak

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu    

Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.