wstecz

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego zawiadamia,  że w Auli Rektoratu w Łodzi przy al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia   22.01.2020 r.    o godz.  12.00        lek. med. Jerzego Królikowskiego

p.t. p.t. „Wpływ zapalenia na funkcje endokrynne mięśni szkieletowych i kości u chorych hemodializowanych”

– Promotor: prof. dr hab. Michał Nowicki
– Recenzent: dr hab. Karolina Kędzierska-Kapuza
– Recenzent: prof. dr hab. Beata Naumnik

dnia   22.01.2020 r.    o godz.  13.00        lek. med.  Izabeli Sardeckiej-Milewskiej

p.t. „Ocena wpływu wybranych dietetycznych czynników immunomodulujących

na nabywanie tolerancji u dzieci z alergią na białka mleka krowiego do 2 roku życia”

która  odbędzie  się w auli Rektoratu UM w  Łodzi, al. Kościuszki 4.
– Promotor: dr hab. Aneta Krogulska
– Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi
– Recenzent: prof. dr hab. Maciej Kaczmarski

dnia   29.01.2020 r.    o godz.  12.00        lek. med.  Agnieszki Mielczarek

p.t. „Ocena odkształcenia mięśnia lewej komory za pomocą techniki śledzenia markerów akustycznych w echokardiografii dwu- i trójwymiarowej

u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej- korelacje z tolerancją wysiłku i wartość prognostyczna ”
– Promotor: dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik
– Recenzent: prof. dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk
– Recenzent: prof. dr hab. Marek Koziński