wstecz

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego zawiadamia że w Auli Rektoratu przy al. Kościuszki 4, dnia 5 grudnia 2019 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

godz. 1000 lek.Milena Padysz

p „Ocena wybranych parametrów stanu zapalnego w korelacji z obrazem klinicznym choroby Leśniowskiego – Crohna ”
Promotor: prof. dr hab. Anita Gąsiorowska
Recenzent: prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska
Recenzent: dr hab. Grzegorz Oracz

godz. 1100                   mgr Agnieszka Obrębska – Stefaniak

„Przydatność podstawowych badań laboratoryjnych krwi w przewidywaniu wyników rehabilitacji u chorych po ostrych zespołach wieńcowych z przetrwałym uniesieniem odcinka ST(OZW STEM)”
Promotor: prof. dr hab. Jan Kowalski
Recenzent: dr hab. Grzegorz Piotrowski
Recenzent: prof. dr hab. Aleksander Goch

 

godz. 1200              lek. Laura Polaczkiewicz

„Analiza przyczyn i wyników badań wideonystgmograficznych u pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi w wybranej specjalistycznej praktyce lekarskiej w latach 2011 – 2017”

Promotor: prof. dr hab. Jurek Olszewski
Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Starska-Kowarska
Recenzent: prof. dr hab. Wiesław Sułkowski

 

godz. 1300              mgr Dominika Książek – Winiarek

„ Znaczenie microRNA w rozwoju eksperymentalnego autoimmunizacyjnego zapalenia w ośrodkowym układzie nerwowym”
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Głąbiński
Recenzent: prof. dr hab. Waldemar Brola
Recenzent: dr hab. Beata Zakrzewska-Pniewska

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2.