wstecz

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zawiadamia, że w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia 09.10.2019 r.

godz. 11.00 lek. med. Marty Pająk
pt. „Rola ultrasonografii dopplerowskiej w ocenie powikła okolicy nakłucia tętnicy po procedurach wewnątrzmacicznych” Promotor: dr hab. Tomasz Stępień Recenzent: prof. dr hab. Jacek Gawrychowski Recenzent: prof. dr hab. Marek Dedecjus

godz. 12.00 mgr Edyty Gheribi
pt. „Ocena prozdrowotnego znaczenia nie odżywczych bioaktywnych związków występujących naturalnie w żywności w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.”
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Bąk-Romaniszyn Recenzent: prof. dr hab. Mirosław Jarosz Recenzent: prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Ligier

godz. 13.00 lek. med. Iwony Dachowskiej
pt. „Analiza niepowodzeń terapeutycznych u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej.”
Promotor: dr hab. Beata Zalewska-Szewczyk Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan Recenzent: prof. dr hab. Ewa Bień

godz. 14.00 lek. med. Arkadiusz Retwińskiego
pt. „Wartość angiotomografii w wykrywaniu istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.”
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Drożdż Recenzent: prof. dr hab. Cezary Kępka Recenzent: prof. dr hab. Marcin Fijałkowski

dnia 16.10.2019 r.

godz. 10.00 lek. med. Ernesta Bobeffa
pt. „Radiologiczne czynniki ryzyka progresji pourazowego krwawienia wewnątrzczaszkowego u chorych leczonych zachowawczo.”
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Jaskólski Recenzent: prof. dr hab. Piotr Ładziński Recenzent: prof. dr hab. Przemysław Kunert

godz. 11.00 lek. med. Renaty Golińskiej-Mróz
pt. „Ocena wybranych parametrów przygotowania ortodontycznego i ich wpływu na wyniki zabiegu chirurgicznego u pacjentów z deformacjami twarzowo-szczękowymi”
Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz
Recenzent: prof. dr hab. Anna Starzyńska
Recenzent: dr hab. Mariusz Szuta

godz. 12.00 lek. dent. Łukasza Ulańskiego
pt. „Stan higieny jamy ustnej żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas pełnienia służby na misji w Afganistanie.”
Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz
Recenzent: prof. dr hab. Anna Starzyńska
Recenzent: prof. dr hab. Hanna Gerber

godz. 13.00 lek. dent. Adama Szyszkowskiego
pt. „Ocena wybranych czynników rokowniczych w leczeniu implantologicznym jamy ustnej.”
Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz Recenzent: prof. dr hab. Anna Starzyńska Recenzent: dr hab. Mariusz Szuta

dnia 23.10.2019 r.

godz. 10.00 mgr Jarosława Walaka
p.t. „Przydatność zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu i poprawie jakości życia pacjentów z zaburzeniami ośrodkowej części układu przedsionkowego.”
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
Recenzent: prof. dr hab. Ewa Zamysłowska-Szmytke
Recenzent: dr hab. Katarzyna Orendorz-Frączkowska

godz. 11.00 lek. med. Oskara Rosiaka
p.t. „Ocena rehabilitacji pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami postawy z pomocą technik wirtualnej rzeczywistości.”
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
Recenzent: prof. dr hab. Ewa Zamysłowska-Szmytke
Recenzent: dr hab. Krzysztof Morawski

godz. 12.00 lek. med. Barbary Popek
p.t. „Przydatność biologicznej endoskopii z zastosowaniem wąskiej wiązki obrazowania w ocenie zmian rozrostowych w krtani.”
Promotor: prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska
Recenzent: prof. dr hab. Paweł Burduk
Recenzent: dr hab. Piotr Trojanowski

dnia 30.10.2019 r.

godz. 13.00 lek. med. Magdaleny Kucharczyk – Pośpiech
p.t. „Ocena wyników fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie o szerokości 1,4 mm i 1,8 mm.”
Promotor: dr hab. Michał Wilczyński Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka Recenzent: dr hab. Justyna Izdebska

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.