wstecz

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  19.06.2019 r.

godz. 1000                  mgr Magdaleny Krawczyk

p.t. „Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na style radzenia sobie ze stresem, poziom depresji i spostrzeganą jakość życia u osób po zawale mięśnia sercowego.”

Promotor:            prof. dr hab. Jarosław Kasprzak

Recenzenci:         prof. dr hab. Jarosław Drożdż

dr hab. Iwona Korzeniowska-Kubacka

 

godz. 1100                  lek. Anny Michalak

p.t. „Badania odległe nad wpływem przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego na stan słuchu u dzieci.”

Promotor:            prof. dr hab. Danuta Gryczyńska

Recenzenci:         prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska

prof. dr hab. Wiesław Sułkowski

 

godz. 1200                  lek. Macieja Koteckiego

p.t. „Badania nad wpływem hałasu na stan słuchu u młodzieży szkolnej.”

Promotor:            prof. dr hab. Danuta Gryczyńska

Recenzenci:         prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska

prof. dr hab. Wiesław Sułkowski

 

godz. 1300                  lek. dent. Karoliny Latalskiej

p.t. „Ocena potencjalnegto znaczenia prognostycznego wybranych białek podścieliska oraz receptora naczyniowego czynnika wzrostu VEGFR w nowotworach złośliwych gruczołów ślinowych.”

Promotor:            prof. dr hab. Józef Kobos

Recenzenci:         prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

prof. dr hab. Stanisław Sporny

 

dnia  26.06.2019 r.

godz. 1100                  lek.  Mateusza Kamińskiego

p.t. „Wpływ stężenia bilirubiny na stężenie markerów nowotworowych u chorych leczonych z powodu żółtaczki mechanicznej.”

Promotor:            prof. dr hab. Janusz Strzelczyk

Recenzenci:         prof. dr hab. Waldemar Patkowski

dr hab. Marek Pacholczyk

 

godz. 1200        mgr Angeliki Długosz-Pokorskiej

 

p.t. „Badanie aktywności przeciwnowotworowej i molekularnych mechanizmów działania hybrydowych pochodnych naftalenodionów i kumaryny.”

Promotor:            prof. dr hab. Anna Janecka

Recenzenci:         prof. dr hab. Barbara Nawrot

prof. dr hab. Bogdan Walkowiak

 

godz. 1300        lek. Michała Włodarczyka         

p.t. „Ocena możliwości ograniczenia scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego do badania wysiłkowego.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Anna Płachcińska

Recenzenci:         prof. dr hab. Eugeniusz Dziuk

prof. dr hab. Leszek Królicki

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w  Bibliotece  Głównej  UM

w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.