wstecz

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  29.05.2019 r.

godz. 1000                  lek. Ewy Kołomeckiej-Kochańskiej
p.t. „Molekularne mechanizmy przebudowy chromatyny jądrowej w astmie oskrzelowej.”

Promotor
prof. dr hab. Paweł Górski

Recenzenci
prof. dr hab. Barbara Rogala
prof. dr hab. Jerzy Kruszewski

 

godz. 1100                  lek. Jana Bielickiego
p.t. „Ocena funkcjonalna ścięgna Achillesa po operacyjnej rekonstrukcji uszkodzenia urazowego.”

Promotor
prof. dr hab. Marek Synder

Promotor pomocniczy
dr Marek Drobniewski

Recenzenci
dr hab. Bogdan Koczy
dr hab. Łukasz Matuszewski

 

godz. 1200                  mgr Joanny Madzio
p.t. „GATA3 jako marker stratyfikacji ryzyka niepowodzenia terapii u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).”

Promotor
prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Promotor pomocniczy:
dr Agata Pastorczak

Recenzenci
prof. dr hab. Mariusz Wysocki
prof. dr hab. Krzysztof Kałwak

 

dnia  05.06.2019 r.

godz. 1000                  lek. Krzysztofa Krajewskiego
p.t. „Zawroty głowy i zaburzenia równowagi u osób w wieku podeszłym.”

Promotor
prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

Recenzenci
dr hab. prof. nadzw. Ewa Zmysłowska-Szmytke
dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Pawlak-Osińska

 

godz. 1100                  lek. Weroniki Lucas-Grzelczyk
p.t. „Rola wybranych mataloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, tkankowych inhibitorów metaloproteinaz oraz analiza ekspresji miRNA w raku płaskonabłonkowym krtani.”

Promotor
prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

Recenzenci
dr hab. prof. nadzw. Hanna Zielińska-Bliźniewska
prof. dr hab. Jacek Składzień

 

godz. 1200                  lek. dent. Mii Sulwińskiej
p.t. „Wpływ czasu aplikacji i rodzaju systemu wiążącego na wytrzymałość połączenia MTA z materiałem kompozytowym.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Recenzenci
prof. dr hab. Mariusz Lipski
dr hab. Dariusz Skaba

 

godz. 1300                  lek. Wojciecha Kuczyńskiego
p.t. „Czynniki predykcyjne w diagnostyce zespołu obturacyjnego bezdechu sennego.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz

Recenzenci
dr hab. prof. nadzw. Robert Pływaczewski
dr hab. Leszek Czupryniak

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.