wstecz

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  27.02.2019 r.

godz. 1200  mgr Aleksandry Kopeć
p.t. „Ocena częstości występowania i czynników ryzyka pachowego syndromu sieci u pacjentek po zabiegu chirurgicznym w obrębie gruczołu piersiowego.’
Promotor
dr hab. Dariusz Nejc
Recenzenci
prof. dr hab. Zbigniew Nowecki
prof. dr hab. Dawid Murawa

godz. 1300  mgr Joanny Krawczyk
p.t. „Ocena ochronnego oddziaływania lęku przed śmiercią, percepcji powodów do życia i wrażliwości na ból wobec osób zagrożonych samobójstwem.”
Promotor
prof. dr hab. Agnieszka Gmitrowicz
Recenzenci
prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
prof. dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk

dnia  06.03.2019 r.

godz. 1100   mgr Grzegorza Rajewskiego
p.t. „Ocena wpływu nawigacji komputerowej na orientację implantów w endoprotezoplastyce pierwotnej stawu kolanowego.”
Promotor
prof. dr hab. Marek Synder
Recenzenci
prof. dr hab. Paweł Małdyk
dr hab. Wojciech Strzyżewski

godz. 1200  mgr Joanny Chrobak-Bień
p.t. „Analiza czynników wpływających na jakość życia i akceptację choroby u osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.”
Promotor
dr hab. prof. nadzw.  Anita Gąsiorowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Grzegorz Oracz
prof. dr hab. Maria Kłopocka

dnia  13.03.2019 r.

godz. 1200  lek. Dariusza Krzyczmanika
p.t. „Poszukiwanie zbieżności objawów klinicznych i wyników panendoskopii u pacjentów z chorobą refluksową przełyku.”
Promotor
dr hab. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska
Recenzenci
prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska
dr hab. prof. nadzw. Krystian Andrych

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM  w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.