wstecz

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  30.01.2019 r.

godz. 1100                  lek. Katarzyny Woickiej-Kolejwa
p.t. „Ocena klinicznych i immunologicznych predyktorów remisji astmy wczesnodziecięcej.”

Promotor
prof. dr hab. Iwona Stelmach

Recenzenci
prof. dr hab. Anna Bręborowicz
dr hab. Bolesław Kalicki

 

godz. 1200                  lek. Joanny Miłkowskiej-Dymanowskiej

p.t. „Zastosowanie telemetrii w ocenie czynników predykcyjnych zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Wojciech Piotrowski

Recenzenci
prof. dr hab. Ewa Jassem
dr hab. Grzegorz Brożek

 

godz. 1300                  mgr Mateusza Nowickiego

p.t. „Ocena wybranych elementów niszy szpikowej u pacjentów poddanych autologicznej transplantacji hematopoetycznych komórek macierzystych.”

Promotor
dr hab. Anna Smigielska-Kapłon

Recenzenci
prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda
prof. dr hab. Lidia Gil

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM  w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.