wstecz

Publiczne obrony prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:

 dnia  02.12.2015 r. o godz. 1100                                                 lek. med. Adama Białasa

p.t. „Ocena zastosowania płytki zmiennokątowej  w leczeniu złamań  końca dalszego kości promieniowej”

Promotor: prof. dr hab. Marek Synder

Recenzenci:  prof. dr hab. Leszek Romanowski

                            prof. dr hab. Andrzej Bohatyrewicz


dnia  02.12.2015 r. o godz. 1200                                                   lek. med. Marcina Dłużyńskiego

p.t. „Ocena parametrów echokardiograficznych  u pacjentów z niedoczynnością tarczycy przed i

po wdrożeniu  leczenia substytucyjnego”

Promotor: prof. dr hab. Józef Matych

Recenzenci:  prof. dr hab. Wojciech Krajewski

                            prof. dr hab.  Andrzej Sikorski


dnia  02.12.2015 r. o godz. 1300                                                     mgr Marty Zielińskiej   

p.t. „Endogenny układ opioidowy i nocyceptynowy jako potencjalne cele  farmakologiczne   dla terapeutyków  działających w układzie pokarmowym”

Promotor: prof. dr hab. Jakub Fichna

Recenzenci:  prof. dr hab. Joanna Mika

                     prof. dr hab. Jarosław Walkowiak


dnia  09.12.2015 r. o godz. 1200                                            lek. med. Magdaleny Wawrzyk

p.t. „Rola badania ultrasonograficznego w ocenie odczynów okostnowych w procesie leczniczym złamań kości długich u dzieci”

Promotor: dr hab. Przemysław Przewratil

Recenzenci:  prof. dr hab. Dariusz Patkowski

                            prof. dr hab. Tadeusz Biegański

dnia  16.12.2015 r. o godz. 1200                                           lek. dent. Moniki Parchańskiej-Kowalik

p.t. „Wpływ powierzchniowej obróbki chemicznej tytanu  na  jego  połączenie  z  ceramiką  dentystyczną”

Promotor: prof. dr hab. Leszek Klimek

Recenzenci:  prof. dr hab. Emilia Wołowiec-Korecka

                            prof. dr hab. Jacek Kasperski

dnia  16.12.2015 r. o godz. 1300                                           lek. dent. Tomasza Kowalika

p.t. „ Stężenie immunoglobuliny IgA i pojemność buforowa śliny u dzieci w wieku przedszkolnym jako determinanty zapadalności na próchnicę”

Promotor: prof. dr hab. Joanna Szczepańska

Recenzenci:  prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak

                            prof. dr hab. Lidia Postek-Stefańska

Prace  do wglądu:   Biblioteka Główna  UM w Łodzi