wstecz

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w Sali Tradycji Budynek 1, Ip. Łódź, pl. Hallera 1 ,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

dnia  24.10.2018 r.
godz. 1100 lek. med. Magdaleny Krakowskiej

p.t. „Ocena wyników leczenia systemowego chorych na zaawansowanego raka jelita grubego w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi w latach 2008-2012”

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Potemski

Recenzenci:
prof. dr hab. Maciej Krzakowski
dr hab. prof. nadzw. Marek Zadrożny

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.