wstecz

Publiczna obrona pracy doktorskiej na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23.01.2013 r. w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

o godz. 11.00 lek. med. Jana Sopińskiego
Praca doktorska p.t. „Nawigacja przy użyciu ultrasonografii śródoperacyjnej w poszukiwaniu zmian nowotworowych gruczołów dokrewnych”.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kuzdak.

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece UM ul. Muszyńskiego 2.