wstecz

Publiczna obrona prac doktorskich na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24.04.2013 r. w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

o godz. 10.00 lek. med. Piotra Buchcica
Praca doktorska p.t „Analiza rozkładu nocyceptywnych zakończeń nerwowych w strukturach zwichniętego stawu biodrowego u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz rozwojową dysplazją stawu biodrowego”, Promotor: prof. dr hab. Janina Grzegorczyk
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Synder
Prof. dr hab. Sławomir Snela

o godz. 11.00 lek. med. Barbary Plewki
Praca doktorska p.t „Ocena efektów leczenia dzieci z idiopatyczną skoliozą kręgosłupa za pomocą dynamicznego gorsetu SpineCor w obserwacji 2-letniej”,

Promotor: dr hab. Marcin Sibiński
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Synder
dr hab. Kryspin Niedzielski

o godz. 12.00 lek. med. Radosława Lebiedzińskiego
Praca doktorska p.t. „Ocena wynik leczenia tendiopatii nadkłycia bocznego kości ramiennej wybranymi metodami ”

Promotor: prof. dr hab. Marek Synder
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Grzegorzewski
Prof. dr hab. Jerzy Widuchowski

o godz. 13.00 lek. med. Renaty Michalak
Praca doktorska p.t. „Stężenie aldosteronu i prolaktyny w ostrych zespołach wieńcowych u chorych w półrocznej obserwacji” Promotor: dr hab. Wojciech Zieleniewski
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Kunert-Radek
prof. dr hab. Piotr Pruszczyk

Prace do wglądu Biblioteka Główna UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.