Terminy

Studenci posiadający stałe miejsce zameldowania w Łodzi, Zgierzu, Pabianicach i powiecie Łódź-Wschód, na praktyki wakacyjne z  zakresu Pomocy doraźnej, zapisują się poprzez portal na Wirtualnej Uczelni.

Termin zapisów:
zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego w aktualnościach oraz na fb wydziałowym pod koniec kwietnia.

Pozostali studenci w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego muszą dostarczyć do Dziekanatu pisemną zgodę placówki, w której planowane jest odbycie praktyk, z wyraźnym zaznaczeniem, czy wymagane jest porozumienie między placówką a Uczelnią.

Na praktyki z zakresu Lecznictwa otwartego (POZ) , pisemną zgodę z wybranej placówki, przynoszą wszyscy studenci bez względu na miejsce zamieszkania w terminie do końca marca.