Czynności związane z powtarzaniem roku

  1. W celu uzyskania zgody na powtarzanie roku najpóźniej do końca sesji poprawkowej powinieneś złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego podanie do Dziekana.
  2. Po otrzymaniu zgody Dziekana na powtarzanie roku ,oryginał podania zostawiasz  w dziekanacie (pokój nr 11).
  3. Decyzja i informacja o wysokości opłaty za powtarzanie zostanie wysłana do Ciebie droga pocztową.
  4. Wpłaty za powtarzanie dokonujesz na konto podane w piśmie, które otrzymasz listem poleconym.

Powodzenia