W przypadku studentów studiów stacjonarnych wydrukowane i podpisane oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.