elektroniczna legitymacja studencka 22 zł
duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej 33 zł
odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy 20 zł
odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 20 zł
duplikat dyplomu ukończenia studiów 20 zł
duplikat suplementu do dyplomu 20 zł