wstecz

Obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  27.03.2019 r. godz. 1100                  Agaty  Gabryelskiej

p.t. „Wpływ hipoksemii na zmianę ekspresji czynnika HIF-1alfa u chorych na zespół obturacyjnego bezdechu sennego.”
Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz
Recenzenci
dr hab. Leszek Czupryniak
prof. dr hab. Marek Niedoszytko

godz. 1200                  lek. Piotra Łabętowicza

p.t. „Badania anatomiczne i radiologiczne tętnicy głębokiej uda.”.
Promotor:            prof. dr hab. Michał Polguj
Recenzenci
dr hab. Adam Kosiński
dr hab. Grzegorz Staśkiewicz

godz. 1300                  lek. dent.  Agnieszki Kozubskiej

p.t. „Ocena stanu jamy ustnej z uwzględnieniem wybranych parametrów odporności nieswoistej oraz potrzeb leczniczych dzieci dotkniętych osteogensis imperfecta.”
Promotor:            prof. dr hab. Joanna Szczepańska

Recenzenci
prof. dr hab. Dorota Olczyk-Kowalczyk
prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak

dnia  03.04.2019 r.

godz. 1100                  lek. Małgorzaty Wajdlich

p.t. „Ocena efektu hemodynamicznego podania analogu GLP-1-liraglutydu u chorych z przewlekłą cukrzycową chorobą nerek.”
Promotor:            prof. dr hab. Michał Nowicki

Recenzenci
prof. dr hab. Krzysztof Pawlaczyk
dr hab. Paweł Ptaszyński

godz. 1200                  lek. Elżbiety Iskierka-Jażdżewskiej

p.t. „Znaczenie prognostyczne wariuantów polimorficznych genu CRBN u chorych z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym leczonych lenalidomidem.”
Promotor:            prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak

Recenzenci
prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
dr hab. Dominik Dytfeld

godz. 1300                  lek. Marcina Ojrzanowskiego

p.t. „Wartość diagnostyczna i prognostyczna wczesnej strategii wielomarkerowej u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.”
Promotor:            prof. dr hab. Jarosław Kasprzak
Recenzenci
dr hab. Monika Kosmala-Przewłocka
dr hab. Agata Bielecka-Dabrowa

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.