wstecz

Obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  10.04.2019 r.

godz. 1200                  lek. Sebastana Żabierka

p.t. „Ocena wyników klinicznych oraz satysfakcji pacjenta po leczeniu niestabilności stawu barkowego metoda Latarjet na otwarto.”
Promotor
dr hab. prof. nadzw. Marcin Domżalski

Recenzenci
prof. dr hab. Stanisław Pomianowski
dr hab. Przemysław Lubiatowski

 

godz. 1300                  lek. Ewy Burchard

p.t. „Wpływ dysfunkcji prawej komory serca na rokowanie krótkoterminowe i odległe w grupie pacjentów  z przewlekłą niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzutowa będących w II-III klasie czynnościowej wg NYHA.”

Promotor
dr hab. Michał Kidawa

Recenzenci
prof. dr hab. Zenon Gawor
dr hab. Filip M. Szymański

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.