wstecz

Obrony prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego zawiadamia,  że w Auli Rektoratu w Łodzi przy al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia   08.01.2020 r.    o godz.  11.00        lek. med. Pawła Kopki
p.t. „Ocena eryptozy  i wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych na czerwienicę prawdziwą i nadpłytkowość samoistną”
Promotor:   prof. dr hab.  Krzysztof Chojnowski
Promotor  pomocniczy: dr n. biol. Paulina Sicińska
Recenzent: prof. dr hab.  Anita Krokosz
Recenzent: prof. dr hab.  Magdalena Łętowska

dnia   08.01.2020 r.    o godz.  12.00        mgr Radośława Wujcika
p.t. „Zastosowanie teorii odpowiadania na pozycje testowe (IRT) i modeli diagnostycznych w celu poprawy trafności testów stosowanych w diagnozie psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Na przykładzie narzędzi do diagnozy ADHD i ASD”
Promotor:   prof. dr hab.  Tadeusz Pietras Promotor pomocniczy: dr Łukasz Mokros
Recenzent: prof. dr hab.  Paweł Grygiel
Recenzent: prof. dr hab.  Napoleon Waszkiewicz

dnia   08.01.2020 r.    o godz.  13.00        lek. med. Justyny Simiery
p.t. „Opracowanie obiektywnej metody pomiaru cyklorotacji gałki ocznej i ocena jej przydatności w diagnostyce zeza porażennego”
Promotor:           dr hab. Piotr Loba
Recenzent: prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Recenzent:          dr hab. Anna Gotz-Więckowska

dnia   15.01.2020 r.    o godz.  13.00        lek. med. Małgorzaty Szymańskiej
p.t. „Ocena zaburzeń metabolizmu kostnego w przebiegu cukrzycy  typu 1 u dzieci i młodzieży”
Promotor:   prof. dr hab.  Agnieszka Zmysłowska
Promotor  pomocniczy: Izabela Michałus
Recenzent:          dr hab.  Ewa Barg
Recenzent:          dr hab. Michał Ciborowski

dnia   15.01.2020 r.    o godz.  14.00        mgr Magdaleny Kołodziej
p.t. „Ocena zmian w siatkówce w oparciu o badanie optycznej koherentnej tomografii (OCT) jako poszukiwanie potencjalnych wykładników fazy przedklinicznej retinopatii u pacjentów z dłużej trwającą cukrzycą typu 1”
Promotor:   prof. dr hab.  Agnieszka Zmysłowska
Promotor  pomocniczy: dr Arleta Waszczykowska
Recenzent:  prof. dr hab. Agnieszka Szypowska
Recenzent:          dr hab. Michał Ciborowski