STUDIA STACJONARNE
legitymacja
INDYWIDUALNE KONTO STUDENTA
dyplom
powtarzanie
reaktywacja
opłata za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych
opłata za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS
opłata za zajęcia nie objęte planem studiów
 
STUDIA NIESTACJONARNE
czesne
INDYWIDUALNE KONTO STUDENTA
legitymacja
dyplom
powtarzanie
opłata za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS
opłata za zajęcia nie objęte planem studiów

 

NOSTRYFIKACJE
opłata nostryfikacyjna
46105014611000000503784118
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
al. Kościuszki 4
ING BANK ŚLĄSKI