Interna

Interna Szczeklika (duży podręcznik) najnowsze wydanie

Chirurgia

W. Noszczyk (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2019

O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks (red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów, 2015.

Pediatria

Pediatria t.1-2 , red. W. Kawalec, R. Grenda, M. Kulus 2018

Program szczepień ochronnych na dany rok kalendarzowy

Rekomendacje postepowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego, 2016, dostępne on-line.

Psychiatria

Psychiatria Gałecki P., Szulc A., 2018.

Ginekologia i położnictwo

Położnictwo i Ginekologia” Tom 2, G. Bręborowicz. red. PZWL-2020 Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, J. Jassem, R. Kordek. 2019.

Położnictwo i Ginekologia” Tom 1, G. Bręborowicz. red. PZWL-2020.

Medycyna ratunkowa

Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Red. Krystyn Sosada, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2016;

Wytyczne resuscytacji 2015. Red. Janusz Andres, 2016.

Podręczniki zalecane:

Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A.(red.): Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, 2015