wstecz
Strona główna  ›  Niezbędnik Przyszłego Absolwenta

Niezbędnik Przyszłego Absolwenta

Informacje Ogólne

Po zdaniu wszystkich egzaminów, uzyskaniu zaliczeń i wpisów w Elektronicznym Indeksie, prosimy o uruchomienie na WU e-obiegówki, a następnie zapraszamy do Dziekanatu w celu rozliczenia się po VI roku.

Aby to zrobić musisz przynieść ze sobą:

  1. Protokoły egzaminów testowych;
  2. Potwierdzenie dokonania wpłaty 60 złotych na indywidualne konto studenta z dopiskiem „opłata za dyplom”;
  3. Jeżeli chcesz otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 40 złotych, dodatkowe zdjęcie. Ponad to konieczne będzie złożenia odpowiedniego podania. Podanie należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia studiów.
  4. Spis osiągnięć indywidualnych(w przypadku uzupełniania pól takich jak „udział w kołach naukowych”, „studia indywidualne”, „studia odbyte za granicą” itp. wymagane jest potwierdzenie w postaci osobnego arkusza, bądź pieczątki z podpisem osoby upoważnionej). Prosimy również o przesłanie spisu osiągnięć w formie elektronicznej na adres maria.bogucka@umed.lodz.pl ;
  5. Legitymację studencką;
  6. 4 zdjęcia „dyplomowe” formatu 4,5×6,5.

W przypadku, gdy składasz prośbę o odpis dyplomu w języku angielskim, otrzymasz również suplement wersji angielskiej. Prosimy zatem o przetłumaczenie tytułów publikacji itp. – jeżeli zostały one uwzględnione w spisie osiągnięć indywidualnych.

Pamiętaj, aby wszystkie dokumenty złożyć niezbędne dokumenty (patrz informacje ogólne) do dnia 31 października.

Przed wizytą w dziekanacie prosimy o dokładną weryfikację wszystkich ocen (egzaminy i zaliczenia z oceną) uzyskanych w okresie studiów.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami

Kontakt

Maria Beata Bogucka
tel. 42 272 59 30
e-mail: maria.bogucka@umed.lodz.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Al. Kościuszki 4
90- 419 Łódź, pok. nr 11