1. Podanie o wszczęcie postępowania
 2. Życiorys  – 4 egz.
 3. Autoreferat   – 4 egz.
 4. Spis publikacji – 4 egz.
 5. Wykaz prac zastosowanych w praktyce – 4 egz.
 6. Wniosek kierownika  – 2 egz.
 7. Ksero dyplomu doktora i doktora hab. – 2 egz. (poświadczone w Kancelarii Głównej za zgodność  z oryginałem)
 8. Wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił rolę promotora i recenzenta
 9. Kwestionariusz osobowy + fotografia
 10. Informacja o współpracy z instytucjami organizacyjnymi i towarzystwami naukowymi działającymi w kraju i za granicą
 11. Najważniejsza publikacja:
  • książka
  • cykl artykułów ok. 8-10 – 1 egz.

   4 komplety odbitek publikacji (dla recenzentów)