[spoiler title=”Odpłatności za studia”]

» Kierunek lekarski w roku akademickim 2016/2017; 28 000, -zł
Zarządzenie 39/2016
Zarządzenie 45/2016

» Kierunek lekarski w roku akademickim 2015/2016; 28 000, -zł
Zarządzenie 60/2015
Zarządzenie 46/2015

» Kierunek lekarski w roku akademickim 2014/2015; 28 000, -zł
Zarządzenie 80/2014
Zarządzenie 57/2014

» Kierunek lekarski w roku akademickim 2013/2014; 28 000, -zł
Zarządzenie 43/2013
» Wzory umów związanych z odpłatnym kształceniem
Zarządzenie 62/2013

» Kierunek lekarski w roku akademickim 2012/2013; 24 000, -zł
Zarządzenie 23/2012

» Kierunek lekarski w roku akademickim 2011/2012 :  24 000,-zł
Zarządzenie 83/2011
Zarządzenie 39/2011

» Kierunek lekarski w roku akademickim 2010/2011 :  24 000,-zł
Zarządzenie 31/2010

[/spoiler]

[spoiler title=”Legitymacja”]

» Wysokość opłaty za legitymację: 17,- zł
» Wysokość opłaty za duplikat legitymacji: 25.50 zł

[/spoiler]

[spoiler title=”Dyplom”]

» Wysokość opłaty za dyplom w języku polskim: 60,- zł
» Wysokość opłaty za dyplom w języku angielskim: 40,- zł
» Wysokość opłaty za duplikat dyplomu: 90,- zł

[/spoiler]

[spoiler title=”Odpłatność za powtarzanie”]

[/spoiler]

[spoiler title=”Odpłatność za reaktywację”]

» Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie pobiera opłat za egzamin reaktywacyjny
» O reaktywacji – wznowieniu studiów – mówi uchwała 385/2015 wprowadzająca nowy Regulamin Studiów

[/spoiler]

[spoiler title=”Nostryfikacja”]

» Wysokość opłaty za wszczęcie procedury nostryfikacyjnej wynosi 1900, – zł

[/spoiler]

[spoiler title=”Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów”]

» zarządzenie 50/2016
» zarządzenie 75/2014

[/spoiler]