KONSULTACJE

Klinika Kardiologii I Reumatologii Dziecięcej

II Katedra Pediatrii

ul. Sporna 36/50

91 – 496  Łódź

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk

Tel. (sekretariat):  42 617 77 00

Konsultacje dla studentów  dotyczące treści programowych zajęć:

do uzgodnienia z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

 

Koordynator ds. dydaktyki:

dr n. med. Beata Kierzkowska

e-mail: beata.kierzkowska@umed. lodz.pl