Katedra Biologii Medycznej

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Biologii Nowotworów

Zakład Biologii Strukturalnej

Pracownia Badań Metabolicznych

 

Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii

Zakład Biotechnologii Medycznej

Pracownia Dydaktyki Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zakład Endokrynologii Porównawczej

Zakład Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych

Zakład Kancerogenezy Molekularnej

 

Katedra Nauk Klinicznych

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej

II Klinika Urologii

Zakład Medycznych Technik Obrazowania